Depression

Depression er ret udbredt.

Det har vist sig at selv relativ kortvarig behandling med psykoterapi ofte kan afhjælpe manglende livsmod, nedsat selvværd og stor træthed.
Depressioner går oftest over af sig selv i løbet af et halv års tid.
Psykologbehandling kan afkorte tiden så du hurtigt får det bedre. Undersøgelser fra USA og England viser at der er færre tilbagefald efter psykologbehandling.

I bladet “Psykolog Nyt” refereres at brugen af SSRI-medicin eller lykkepiller er afhængighedsskabende – så efter depressionen er gået over tager mange fortsat lykkepiller på grund af afhængighed.
Ifølge en canadisk-amerikansk forskergruppe svarer afhængigheden af antidepressiv medicin til længere tids brug af morfin, sove- eller angstmedicin.

Psykologisk behandling er derfor at foretrække, og forskerne konkluderer at sundhedsmyndighederne bør vejlede praktiserende læger om den antidepressive medicins afhængighedsskabende effekt.

Erfaringsmæssigt vil psykoterapi ofte kunne forbedre situationen under depression.