TEC 4100

Super Motorolie TEC 4100

Tec 4100 10W/40 er specielt udviklet til benzin- og dieselmotorer i nyere personbiler og varevogne, velegnet til motorer under ekstreme driftsforhold såsom mange start/stop og bykørsel. Velegnet til personbiler og varevogne med og uden turbo, velegnet til biler med katalysator.

Super Motorolie TEC 4100

TEC 4100 10W/40 er en moderne højteknologisk delsyntetisk motorolie additiveret med Tec 2000 Højkoncentreret Smøreolie.
TEC 4100 kan med fordel anvendes til såvel turboladede som ikke turboladede hårdt belastede dieselmotorer og benzinmotorer i personbiler og større varebiler.
TEC 4100 repræsenterer den nyeste udvikling indenfor området.

TEC 4100 er fremstillet på højeste kvalitet baseolier og additiveret med Tec 2000.
TEC 4100 giver lettere motorstart samt en væsentlig reduktion af slitage, temperatur og friktion, hvilket virker besparende på brændstofforbruget.
TEC 4100 kan bruges ved ønske om øgede olieskiftintervaller og har særdeles gode selvrensende egenskaber, ligesom aflejring af koks og aske i forbrændingskamre og på ventilhoveder reduceres til et minimum, og modvirker dannelsen af “sort slam”.
TEC 4100 giver en effektiv beskyttelse mod rust og korrosion.
TEC 4100 er i besiddelse af en høj temperaturstabilitet.
TEC 4100 kan anvendes til biler med katalysatorer.
åde
Tec 4100 er udviklet specielt til anvendelse, hvor der er tale om den “blandede” vognpark med både diesel- og benzinmotorer, også indenfor entreprenører og landbrug.
Tec 4100 er særdeles velegnet som helårsolie ved såvel langturs- som kortturskørsel.
Tec 4100 opfylder de højeste krav fra bl.a. Mercedes, BMW og VW.

5 ltr
25 ltr
60 ltr
210 ltr

pisk Analysedata

SAE

10W/40

Viskositet ved 40°C, cSt

96

Viskositet ved 100°C, cSt

14

Vægtfylde ved 15°C

0,88

Viskositetsindeks

145

Flydepunkt °C

-30

Flammepunkt COC °C

230

TBN

10,5

Specifikationer

Olien opfylder eller overgår:
ACEA A3/B3API SJ/CF + SH/ECVW 500.00, 505.00BMWMercedes p 229.1
giejniske Råd
Undgå kontakt med huden.
Hvis olien kommer på huden, vask med sæbe og vand.
Ved indtagelse gennem munden, undgå opkastning – søg læge.