TEC 4200

Super Fuldsyntetisk Letløbsolie

TEC 4200
TEC 4200 5W/40 er en moderne fuldsyntetisk super letløbsolie. Viskositeten SAE 5W/40 giver let motorstart ved lave temperaturer, hurtig gennemsmøring, og effektiv smøring under selv de højeste driftstemperaturer.
TEC 4200 kan med fordel anvendes til såvel turboladede som ikke turboladede dieselmotorer samt benzinmotorer, for alle driftforhold.

Super Fuldsyntetisk Letløbsolie

TEC 4200 5W/40
Beskrivelse
TEC 4200 er fremstillet på højeste kvalitet baseolier og additiveret med Tec 2000.
TEC 4200 bevarer sine gode egenskaber i hele driftsperioden.
Tec 4200 giver lettere motorstart og en væsentlig reduktion af slitage, temperatur og friktion. Det er besparende på brændstofforbruget.
Tec 4200 kan i en lang række tilfælde bruges ved ønske om øgede olieskiftintervaller og har særdeles gode selvrensende egenskaber. Beskytter mod aflejring af koks og aske i forbrændingskamre og på ventilhoveder, (Black Sludge).
Tec 4200 giver en effektiv beskyttelse mod rust og korrosion.
Tec4200 er i besiddelse af en høj temperaturstabilitet.

Anvendelsesområde

Tec 4200 er udviklet specielt til anvendelse, hvor der er tale om den “blandede” vognpark med både diesel- og benzinmotorer.
Tec 4200 er særdeles velegnet som helårsolie ved såvel langturs- som kortturskørsel.
Tec 4200 opfylder de højeste krav fra bl.a. Volvo, Renault og Scania til dieselmotorer.
Tec 4200 anbefales til biler med katalysator.

Beholderstørrelser

5 ltr
25 ltr
60 ltr
210 ltr

Typisk Analysedata

SAE

5W/40

Viskositet ved 40°C, cSt

85

Viskositet ved 100°C, cSt

14

Flammepunkt °C

226

Vægtfylde ved 15°C

0,85

Viskositetsindeks ASTM 2270

170

Flydepunkt °C

-41

TBN

10,4

Specifikationer

Olien opfylder:
ACEA A3/B3/B4-02API SL/CF/ECVW 502.00/505.00 (01.97)VW 500.00/505.00VW 505.01BMW “Longlift Oil”, BMW “Special Oil”PORSCHE, LANCIA, ROVER, JAGUARMERCEDES P 299.3

Arbejdshygiejniske Råd

Undgå langvarig kontakt med huden
Ved indtagelse gennem munden, undgå opkastning – søg læge.
Undgå indånding af olietåge.
Efterlad ikke tomme oliedunke eller spildolie i naturen.