Tec2010

BENZIN+ | DIESEL+

 

TEC 2010

Tec 2010 Benzin+ | Diesel+ er fremstillet på basis af Tec 2000 højkoncentreret smøreolie. Tec 2010 Benzin+ | Diesel+ kan tilsættes alle benzin- og dieselbrændstoffer. Tec 2010 Benzin+ | Diesel+ giver bedre forbrænding, og dermed en renere udstødning. Kondensvands uheldige virkninger på brændstofsystemet undgåes. Tec 2010 Benzin+ | Diesel+ forøger levetiden for brændstoffet, reducerer risikoen for svampevækst (dieselpest).

 

BESKRIVELSE

Tec 2010 er et flydende tilsætningsmiddel til autodiesel, fyringsolie og benzin.

Tec 2010 kan med fordel anvendes for at fjerne og modvirke tilsodning af dyser, samt at give optimal smøring af brændstofpumpe, karburator og indsprøjtningsystem. Produktet blander sig helt med brændstoffet.

 

FORDELE

 • Blander sig helt med autodiesel, fyringsolie og benzin og yder optimal smøring af brændstofpumpe og renholder dyser og tændrør.
 • Giver lettere koldstart.
 • Hindrer dannelse af svovlsyre.
 • Forebygger korrosion og rust.
 • Reducerer dannelse af stabelfibre ved lave driftstemperaturer og den efterfølgende filtertilstopning.
 • Reducerer risiko for dieselpest (Svampevækst).
 • Giver renere forbrænding (Mindre forurening).
 • Reducerer brændstofforbrug.
 • Giver øget motoreffekt samt
 • Mere lydløs motorgang.

 

ANVENDELSESOMRÅDE

 • Diesel- og benzinmotorer
 • Entreprenørmateriel
 • Transportmateriel
 • Landbrug og skovbrug
 • Skibsmotorer

 

BRUGSANVISNING

 • Tilsæt 100ml pr. 100 liter autodiesel / fyringsolie.
 • Tilsæt 50ml pr. 100 liter autobenzin.

 

BEHOLDERSTØRRELSER

 • 1 ltr (Doseringsflaske med op til 20ml per dosering)
 • 5 ltr
 • 25 ltr
 • 60 ltr
 • 210 ltr

 

TYPISK ANALYSEDATA

Flammepunkt °C COC 16
Kogepunkt °C 84
Massefylde v/2O°C 0,880
TAN mg KOH/g 0,22
PH værdi 5-7