Tec2010

Benzin+ • Diesel+ TEC 2010

Tec 2010 Benzin+ • Diesel+ er fremstillet på basis af Tec 2000 højkoncentreret smøreolie. Tec 2010 Benzin+ • Diesel+ kan tilsættes alle benzin- og dieselbrændstoffer. Tec 2010 Benzin+ • Diesel+ giver bedre forbrænding, og dermed en renere udstødning. Kondensvands uheldige virkninger på brændstofsystemet undgåes. Tec 2010 Benzin+ • Diesel+ forøger levetiden for brændstoffet, reducerer risikoen for svampevækst (dieselpest).

Benzin+ • Diesel+ TEC 2010

TEC 2010 er et flydende tilsætningsmiddel til autodiesel, fyringsolie og benzin.
TEC 2010 kan med fordel anvendes for at fjerne og modvirke tilsodning af dyser, samt at give optimal smøring af brændstofpumpe, karburator og indsprøjtningsystem. Produktet blander sig helt med brændstoffet.
TEC 2010 vil, med sin tilstedeværelse, virke som stabilisator for tændingen og forbrændingen. Ikke mindst i perioder med lave temperaturer. I disse perioder tilsættes dieselbrændstoffet ofte petroleum og andre additiver for at hindre udskillelse af parafiner.

Fordele

Blander sig helt med autodiesel, fyringsolie og benzin og yder optimal smøring af brændstofpumpe og renholder dyser og tændrør.
Giver lettere koldstart.
Hindrer dannelse af svovlsyre.
Forebygger korrosion og rust.
Reducerer dannelse af stabelfibre ved lave driftstemperaturer og den efterfølgende filtertilstopning.
Reducerer risiko for dieselpest (Svampevækst).
Giver renere forbrænding (Mindre forurening).
Reducerer brændstofforbrug.
Giver øget motoreffekt samt
Mere lydløs motorgang.

Brugsanvisning

Tilsæt 100ml pr. 100 liter autodiesel/fyringsolie.
Tilsæt 50ml pr. 100 liter autobenzin.

Anvendelsesområde

Diesel- og benzinmotorer
Entreprenørmateriel
Transportmateriel
Landbrug og skovbrug
Skibsmotorer

Beholderstørrelser

1 ltr (Doseringsflaske med op til 20ml per dosering)
5 ltr
25 ltr
60 ltr
210 ltr

Typisk Analysedata

Flammepunkt °C COC

16,0

Kogepunkt °C

84,0

Massefylde v/2O°C

0,880

TAN mg KOH/g

0,22

PH værdi

5 – 7