Tec4000 olie

Super Motorolie TEC 4000

Tec 4000 SUPER MOTOROLIE 15W/40 er Danco Oils svar på de nyeste højteknologiske motorolier. Tec 4000 SUPER MOTOROLIE 15W/40 til benzin- og dieselmotorer indholder Tec 2000 højkoncenteret smøreolie, som giver lettere motorstart og er en væsentlig reduktion af slitage, arbejdstemperatur og friktion. Tec 4000 SUPER MOTOROLIE 15W/40 har gode selvrensende egenskaber. Anvendelse af Tec 4000 SUPER MOTOROLIE 15W/40 giver forbedret brændstoføkonomi. Tec 4000 opfylder bl.a. API og ACEA specifikationerne.

Beskrivelse

TEC 4000 15W/40 er en moderne højteknologisk motorolie indeholdende Tec 2000 Højkoncentreret Smøreolie.
TEC 4000 kan med fordel anvendes til såvel turboladede som ikke turboladede hårdt belastede dieselmotorer samt benzinmotorer, med eller uden turbo.
TEC 4000 repræsenterer den nyeste udvikling indenfor området.

Fordele

TEC 4000 er fremstillet på højeste kvalitet baseolier og additiveret med Tec 2000.
TEC 4000 giver lettere motorstart samt en væsentlig reduktion af slitage, temperatur og friktion, hvilket virker besparende på brændstofforbruget.
TEC 4000 kan bruges ved ønske om øgede olieskiftintervaller og har særdeles gode selvrensende egenskaber, ligesom aflejring af koks og aske i forbrændingskamre og på ventilhoveder reduceres til et minimum, og modvirker dannelsen af “sort slam”.
TEC 4000 giver en effektiv beskyttelse mod rust og korrosion.
TEC 4000 er i besiddelse af en høj temperaturstabilitet.
TEC 4000 kan anvendes til biler med katalysatorer.

Anvendelsesområde

Tec 4000 er udviklet specielt til anvendelse, hvor der er tale om den “blandede” vognpark med både diesel- og benzinmotorer, også indenfor entreprenører og landbrug.
Tec 4000 er særdeles velegnet som helårsolie ved såvel langturs- som kortturskørsel.

Beholderstørrelser

5 ltr
25 ltr
60 ltr
210 ltr

Typisk Analysedata

SAE

15W/40

Viskositet ved 40°C, cSt

101

Viskositet ved 100°C, cSt

13,8

Vægtfylde ved 15°C

0,883

Viskositetsindeks

137

Flydepunkt °C

-42

Flammepunkt COC °C

220

TBN

10

Specifikationer

Olien opfylder eller overgår:
ACEA E2/B3/A3API CH-4/SJMB 228.1MAN 271VOLVO VDS-2TE-ML 03/07Allison C-4

Arbejdshygiejniske Råd

Undgå langvarig kontakt med huden.
Ved indtagelse gennem munden, undgå opkastning – søg læge.
Undgå indånding af olietåge.
Efterlad ikke tomme oliedunke eller spildolie i naturen.