Uni-EX Fedt

Super Fuldsyntetisk Letløbsolie TEC 4200 5W/40

Beskrivelse

TEC 4200 er fremstillet på højeste kvalitet baseolier og additiveret med Tec 2000.
TEC 4200 bevarer sine gode egenskaber i hele driftsperioden.
Tec 4200 giver lettere motorstart og en væsentlig reduktion af slitage, temperatur og friktion. Det er besparende på brændstofforbruget.
Tec 4200 kan i en lang række tilfælde bruges ved ønske om øgede olieskiftintervaller og har særdeles gode selvrensende egenskaber. Beskytter mod aflejring af koks og aske i forbrændingskamre og på ventilhoveder, (Black Sludge).
Tec 4200 giver en effektiv beskyttelse mod rust og korrosion.
Tec4200 er i besiddelse af en høj temperaturstabilitet.

Anvendelsesområde

Tec 4200 er udviklet specielt til anvendelse, hvor der er tale om den “blandede” vognpark med både diesel- og benzinmotorer.
Tec 4200 er særdeles velegnet som helårsolie ved såvel langturs- som kortturskørsel.
Tec 4200 opfylder de højeste krav fra bl.a. Volvo, Renault og Scania til dieselmotorer.
Tec 4200 anbefales til biler med katalysator.

Beholderstørrelser

5 ltr
25 ltr
60 ltr
210 ltr

Typisk Analysedata

SAE

5W/40

Viskositet ved 40°C, cSt

85

Viskositet ved 100°C, cSt

14

Flammepunkt °C

226

Vægtfylde ved 15°C

0,85

Viskositetsindeks ASTM 2270

170

Flydepunkt °C

-41

TBN

10,4

Specifikationer

Olien opfylder:
ACEA A3/B3/B4-02API SL/CF/ECVW 502.00/505.00 (01.97)VW 500.00/505.00VW 505.01BMW “Longlift Oil”, BMW “Special Oil”PORSCHE, LANCIA, ROVER, JAGUARMERCEDES P 299.3

Arbejdshygiejniske Råd

Undgå langvarig kontakt med huden
Ved indtagelse gennem munden, undgå opkastning – søg læge.
Undgå indånding af olietåge.
Efterlad ikke tomme oliedunke eller spildolie i naturen.

Universal Smørefedt EP2 Lithium ComplexUNI-EX

Beskrivelse

Uni-Ex er en moderne LITHIUMKOMPLEX universalfedt på mineraloliebasis, indeholdende slidreducerende EP-additiver.
Uni-Ex er særdeles velegnet til kvalitetssmøring inden for såvel automotiv smøring som industriel smøring.
Uni-Ex er meget kortfibret og udmærker sig ved en særlig god termisk stabilitet, hvorved fedten bevarer sin konsistens ved temperatursvingninger fra -30°C og helt op til periodevis +225°C.

Anvendelsesområde

Uni-Ex er særdeles anvendelig i extreme områder.
Uni-Ex er fremstillet til smøring af både små letbelastede samt tungbelastede glide- og kuglelejer, der arbejder under forholdsvis høje driftstemperaturer.
Uni-Ex er også anvendelig i hjullejer, hvor temperaturen periodevis ved opbremsning vil stige forholdsvis meget.

Beholderstørrelser

Patron med 400 g
18 kg
50 kg
180 kg

Typisk Analysedata

Sæbetype

Lithiumkomplex

NLGI

2,5

Penetration bearbejdet 60 slag

255

Penetration bearbejdet 100.000 slag

285

Dråbepunkt °C

250

Baseolieviskositet ved 40°C, mm2/s

185

Rustbeskyttelse……….SKF Emcor enl. SIS 155130 Rustbeskyttelse……….SKF Emcor saltvandstest

Godkendt Godkendt

Water washout ……….ASTM D-1264

6%

Smøreevne……………..SKF R2F test ASmøreevne……………..SKF R2F test B (150°C )Smøreevne……………..SKF R2F test AF

Godkendt Godkendt Godkendt

Mekanisk stabilitet…-..SKF V2F 500 varvMekanisk stabilitet…-..SKF V2F 1000 varv

Godkendt Godkendt

Cey Value, 25°C, Pa

250

Temperaturområde °C

-30 til +140