4000 SHPD

Super Motorolie TEC 4000 SHPD

Tec 4000 SHPD SUPER MOTOROLIE 15W/40 er udviklet for øget olieskiftinterval til hårdt belastede dieselmotorer. Kan anvendes til dieselmotorer med eller uden turbo, i tung trafik, til entreprenørmaskiner og landbrugsmaskiner, velegnet i den “blandede vognpark”, modvirker dannelsen af “sort slam”.

Beskrivelse

TEC 4000 SHPD 15W/40 er en Super High Performance Diesel kvalitet motorolie indeholdende Tec 2000 Højkoncentreret Smøreolie.
TEC 4000 SHPD kan med fordel anvendes til såvel turboladede som ikke turboladede hårdt belastede dieselmotorer samt benzinmotorer, med eller uden turbo.
TEC 4000 SHPD repræsenterer den nyeste udvikling indenfor området.

Fordele

TEC 4000 SHPD er fremstillet på højeste kvalitet baseolier og additiveret med Tec 2000.
TEC 4000 SHPD giver lettere motorstart samt en væsentlig reduktion af slitage, temperatur og friktion, hvilket virker besparende på brændstofforbruget.
TEC 4000 SHPD kan bruges ved ønske om øgede olieskiftintervaller og har særdeles gode selvrensende egenskaber, ligesom aflejring af koks og aske i forbrændingskamre og på ventilhoveder reduceres til et minimum, og modvirker dannelsen af “sort slam”.
TEC 4000 SHPD giver en effektiv beskyttelse mod rust og korrosion.
TEC 4000 SHPD er i besiddelse af en høj temperaturstabilitet.
TEC 4000 SHPD kan anvendes til biler med katalysatorer.

Anvendelsesområde

Tec 4000 er udviklet specielt til anvendelse, hvor der er tale om den “blandede” vognpark med både diesel- og benzinmotorer, også indenfor entreprenører og landbrug.
Tec 4000 er særdeles velegnet som helårsolie ved såvel langturs- som kortturskørsel.
Tec 4000 opfylder de højeste krav fra bl.a. Volvo og Mercedes dieselmotorer.

Beholderstørrelser

210 ltr

Typisk Analysedata

SAE

15W/40

Viskositet ved 40°C, cSt

106

Viskositet ved 100°C, cSt

14,2

Vægtfylde ved 15°C

0,885

Viskositetsindeks

137

Flydepunkt °C

-36

Flammepunkt COC °C

220

TBN

10,6

Specifikationer

Olien opfylder eller overgår:
ACEA E5/E3/B3/A3API CI-4/SLMAN 3275MB 228.3, MB 229.1VOLVO VDS-3ALLISON C-4

Arbejdshygiejniske Råd

Undgå langvarig kontakt med huden. Ved uheld: vask grundigt med vand og sæbe.
Ved indtagelse gennem munden, undgå opkastning – søg læge.
Undgå indånding af olietåge.
Efterlad ikke tomme oliedunke eller spildolie i naturen.